U službi humanosti

Unutarnje ustrojstvo

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

OD 1993. GODINE HRVATSKI CRVENI KRIŽ ČLAN JE MEĐUNARODNOG POKRETA

CRVENOG KRIŽA KOJI BROJI 185 NACIONALNIH DRUŠTAVA CRVENOG KRIŽA I

CRVENOG POLUMJESECA.

Primarna područja djelovanja svakog nacionalnog društva Crvenog križa:

  • pomoć građanima na području očuvanja i unaprjeđenja zdravlja  i  socijalne skrbi
  • priprema  za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama
  • djelovanje i pomoć u stanjima velikih nesreća i katastrofa
  • promicanje  i  širenje ideja Pokreta Crvenog križa, međunarodnog humanitarnog prava i  ljudskih prava,zaštita ugroženih pojedinaca i skupina

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SISAK

Djeluje od 1945. godine. Od tada pa do danas Gradsko društvo Crvenog križa Sisak svoje djelatnosti i misiju obavlja kroz različite programe koji se odvijaju u skladu s nacionalnim programima Hrvatskog Crvenog križa i potrebama lokalne zajednice. GDCK Sisak djelatnosti obavlja u vlastitoj zgradi od 140 m2 u ulici kralja Tomislava 18, Sisak. Programi GDCK Sisak financirani su od Grada Siska.

OSNOVNI PODACI:

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SISAK
Ulica kralja Tomislava 18
44000 Sisak
tel/fax: 044/543 211; 545 094

e-mail: crvenikriz.sisak@gmail.com
             tajnistvo.gdcksk@yahoo.com

UNUTARNJE USTROJSTVO:

Ravnatelj GDCK Sisak: Igor Čičak, prof.
Voditelj Službe za spašavanje života i djelovanje u katastrofama
e-mail: ravnatelj.gdcksk@yahoo.com

Zamjenica ravnatelja: Irena Barišić Milunić

e-mail: irena.mladez@gmail.com
mob: 091 218 9606

Odjeli:

Blaženka Vrbanac
Voditelj Službe traženja i Stručni referent Odjela za financijske i računovodstvene poslove

e-mail: gdcksisak.blaza@gmail.com
tel: 044 543 212
mob: 091 218 9629

Željka Harčević
Stručni referent Odjela za DDK, Odjela za prvu pomoć, poslovni tajnik, blagajna, arhiva i kadrovski poslovi

e-mail: zeljka.ddk.sisak@gmail.com
tel: 044 543 211
mob: 091 218 9630

Irena Barišić Milunić
Voditelj Odjela i Savjetovališta za djecu i mlade i Odjela za azil i migracije

e-mail: irena.mladez@gmail.com
mob: 091 218 9606

Kamilia Alashe
Prevođenje, asistencija i administracija u Odjelu za azil i migracije
mob: 099 3685 499

Ivana Mioč
Voditelj Odjela za treću životnu dob i službenik za informiranje

e-mail: ivana.gdck.sisak@gmail.com
tel: 044 543 244
mob: 091 218 9631

Gerontodomaćice:
Marica Diner
Đurđica Dužić
Ljubica Legek
Ivana Malenica
Mateja Miljenović
Ankica Vranicani

Donna Vranić
Voditelj Odjela za volontere

e-mail: donna.mladez@gmail.com
tel: 044 543 244
mob: 099 497 3432

Mirela Mihaljević
Voditelj Službe za socijalne djelatnosti

e-mail: mirela.gdck.sisak@gmail.com
tel: 044 545 094
mob: 099 497 3431

Miro Smajo
Stručni referent Odjela za humanitarnu djelatnost i socijalnu trgovinu

tel: 044 543 213
mob: 099 493 6350

Ivana Radman
zamjena: Filip Klipić

mob: 099 368 5539
e-mail: klipicf@gmail.com

Stručni referent Odjela za zaštitu zdravlja
e-mail: iradman90@gmail.com

Zoran Baniček
Skladište i logistika

tel: 044 742 097
mob: 098 472 617

Spremačica:
Davorka Tenšek

Projekt “Okreni pedalu pokreni promjenu”

Financiran od strane Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“

Miroslav Čavić
Voditelj projekta

e-mail: cavicmail@gmail.com
mob: 092 180 2563

Ivana Blažević
Projektni asistent
mob: 099 297 3592

Gerontodomaćice:
Ana Cerovski
Marica Kovačić
Gabrijela Franjić
Marica Majcen
Nada Matić
Ivanka Zrnić

Skupština GDCK Sisak:

Marko Krička, Marina Kasa, Goran Grgurač, Dalibor Brdarić, Slava Zemljić, Nenad Vukušić, Goran Groš, Željko Guštin, Davorka Katarina Podnar, Edin Safić, Šaban Kadrić, Agan Velić, Dragan Šević, Marijan Bogatić, Marijana Sović, Maja Šikić, Marijana Petrić, Božo Pinjuh, Dominik Tomljenović, Štefica Tominović, Safeta Šabić, Željko Prpić

Odbor GDCK Sisak:

Marko Krička, Dalibor Brdarić,  Marina Kasa, Goran Grgurač, Slava Zemljić
Predsjednik društva: Marko Krička
Dopredsjednik: Dalibor Brdarić
Likvidator: Marko Krička

Nadzorni odbor GDCK Sisak:

Goran Groš, Željko Guštin, Štefica Tominović