U službi humanosti

Skrb o starijim osobama kroz Program "Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe"

Skrb o starijim osobama kroz Program “Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe”

13. svibnja 2020.
|

Vratili smo punu uslugu programa Pomoć u kući, vodeći računa o našim starijim ali i o našim gerontodomaćicama.