U službi humanosti

Seminar na temu Odgoj za humanost od malih nogu

Seminar na temu Odgoj za humanost od malih nogu

13. veljače 2018.
|

Međužupanijski stručni skup Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota i prevencije trgovanja ljudima, održan je u suradnji Hrvatskog Crvenog križa i Agencije za odgoj i obrazovanje 8. veljače 2018. godine u Dječjem vrtiću Trnsko u Zagrebu. Na stručnom skupu je sudjelovalo 40 odgojitelja i stručnih suradnika s područja Grada Zagreba Zagrebačke županije.

Viša savjetnica mr. sc. Andreja Silić iz Agencije za odgoj i obrazovanje održala je uvodni dio seminara, nakon čega su uslijedila predavanja stručnjaka za pojedine teme. Predavanja su održali Josip Vuletić i Ivana Zadražil Vorberger iz Hrvatskog Crvenog križa, stručna suradnica na priručniku Donna Vrbanac, bacc. praesc. educ, iz Gradskog društva Crvenog križa u Sisku, Ljerka Pukec, odgojitelj mentor, koja je predstavila svoje igrokaze iz priručnika te govorila o primjeru dobre prakse u Dječjem vrtiću Milana Sachsa.

Ostvareno je više paralelnih radionica i rad u manjim skupinama, a na kraju je uslijedila rasprava te je otvorena mogućnost za postavljanje pitanja i promišljanje praktičara.

Ciljevi ovog i idućih stručnih skupova vezanih za naslovnu temu Odgoj za humanost od malih nogu jesu:

 • jačanje kompetencija odgojitelja u svakodnevnom radu te kvalitetnoj primjeni preventivnih i zaštitnih programa u kontekstu dječjeg vrtića,
 • znati načela rada Crvenog križa i djelovanje Crvenog križa te poimati važnost humanih osjećaja i djelovanja,
 • prepoznati načine sudjelovanja u humanitarnim akcijama, volonterskim aktivnostima i manjim istraživačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit pojedinca i zajednice,
 • razviti osjećaj za aktivno sudjelovanje i pokretanje promjena,
 • usvojiti vještine kritičkog mišljenja i napuštanja predrasuda, te razviti i usvojiti vještine uvažavanja i poštivanja različitosti i osjećaja nediskriminacije,
 • identificirati vlastite potrebe, razviti vještine izgradnje osobne otpornosti,
 • unaprijediti komunikacijske vještine – razumjeti prednosti dvosmjerne komunikacije, razviti vještine aktivnog slušanja, vještine formuliranja ja-poruka, znati prepoznati elemente neverbalne komunikacije, zaključivati o važnosti nenasilne komunikacije za osobni uspjeh i kvalitetan život u zajednici,
 • opisati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta,
 • navesti postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima,
 • prepoznati znakove opasnosti, primijeniti mjere opreza i objasniti načine zaštite,
 • opisati postupke koji prethode otimanju i ropstvu,
 • argumentirati tko je prekršitelj, a tko žrtva,
 • nabrojati savjete za sigurno korištenje interneta.

 

Hrvatski Crveni križ kao nositelj humanitarnog odgoja učenika u školama, pripremio je priručnik Odgoj za humanost od malih nogu u namjeri da humanitarni odgoj, koji se provodi u okviru kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, prilagodi za predškolsko obrazovanje.