U službi humanosti

Prva godina provedbe projekta "Okreni pedalu, pokreni promjenu"

Prva godina provedbe projekta “Okreni pedalu, pokreni promjenu”

3. lipnja 2019.
|

Ponosni smo što se naš Projekt “Okreni pedalu, pokreni promjenu” uspješno provodi već godinu dana.