U službi humanosti

Socijalni programi grada

Socijalni programi Grada SiskaGradsko društvo Crvenog križa Sisak provodi Socijalne programe grada Siska što obuhvaća:

* Plaćanje dijela osnovnih režijskih troškova (struja, voda, smeće) za korisnike zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Sisak

* Isplatu jednokratnih interventnih pomoći o kojima odlučuje Povjerenstvo za socijalnu skrb Grada Siska

* Isplatu naknada za novorođenčad u iznosu od 1.500 kn za dijete s područja grada rođeno u 2016. i 2.000 kn za dijete rođeno u 2017. godini

Zahtjev za jednokratnu interventnu pomoć podnosi se u Gradskoj vijećnici (Rimska 26)

Zahtjev za isplatu naknade za novorođenčad ispunjava se kod nas u Crvenom križu. Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju osobnih iskaznica roditelja, Uvjerenje o prebivalištu roditelja, Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list djeteta. Ukoliko jedan od roditelja nema prebivalište s područja grada Siska, potrebno je priložiti uvjerenje o prebivalištu na području grada Siska za dijete. Novčana potpora za novorođenčad može se podići u Gradskom društvu Crvenog križa iza 15. u mjesecu za zahtjeve podnesene prethodni mjesec.

Zahtjev za isplatu naknade za novorođenčad možete popuniti kod nas u Crvenom križu ili preuzeti ovdje:

Zahtjev za novorođenčad rođenu u 2016. godini

Zahtjev za novorođenčad rođenu u 2017. godini

Sve navedene potpore financira Grad Sisak a provodi Gradsko društvo Crvenog križa Sisak.