U službi humanosti

Služba za socijalne djelatnosti / socijalni programi grada

Socijalni programi Grada SiskaGradsko društvo Crvenog križa Sisak provodi Socijalne programe grada Siska što obuhvaća:

* Plaćanje dijela osnovnih režijskih troškova (struja, voda, smeće) za korisnike zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Sisak

* Isplatu jednokratnih interventnih pomoći o kojima odlučuje Povjerenstvo za socijalnu skrb Grada Siska

* Isplatu naknada za novorođenu djecu u iznosu od 3.000 kn za dijete s područja grada

 

Zahtjev za jednokratnu interventnu pomoć podnosi se u Gradskoj vijećnici (Rimska 26)

Zahtjev za isplatu naknade za novorođeno dijete ispunjava se kod nas u Crvenom križu. Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju osobnih iskaznica roditelja, Uvjerenje o prebivalištu roditelja, Izvadak iz matice rođenih ili Rodni list djeteta. Ukoliko jedan od roditelja nema prebivalište s područja grada Siska, potrebno je priložiti uvjerenje o prebivalištu na području grada Siska za dijete. Novčana potpora za novorođeno dijete može se podići u Gradskom društvu Crvenog križa iza 15. u mjesecu za zahtjeve podnesene prethodni mjesec.

Zahtjev za isplatu naknade za novorođeno dijete možete popuniti kod nas u Crvenom križu ili preuzeti ovdje:

Zahtjev za novorođenu djecu

Sve navedene potpore financira Grad Sisak a provodi Gradsko društvo Crvenog križa Sisak.