U službi humanosti

Pomoć u lokalnoj zajednici

Pomoć u lokalnoj zajednici

Ovim programom obuhvaćene su socijalno ugrožene osobe na područjima od posebne državne skrbi koje na terenu obilazi mobilni tim, a koji  financira UNHCR uz partnera Hrvatski Crveni križ.

Korisnici Programa su najugroženije osobe, koje najčešće žive u udaljenim selima i zaseocima. Koristeći terenska vozila, mobilni timovi Hrvatskog Crvenog križa pružaju usluge tehničke pomoći, pomoći u kući i pomoći pri ostvarivanju zdravstvene zaštite.

Tehnička pomoć koju pružaju mobilni timovi obuhvaća: distribuciju humanitarne pomoći (hrana, higijena, neprehrambeni artikli) / sitne popravke u kući (ostakljivanje prozora, popravak vrata, kvaka, brava, i sl.) /nabavku drva, cijepanje, rezanje, dopremu pitke vode i organiziranje čišćenja bunara. Osim ove pomoći mobilni tim GDCK Sisak obavlja za korisnike i neke administrativne poslove.