U službi humanosti

Odjel za treću životnu dob/Pomoć u kući

“Ponekad je osobu dovoljno uzeti za ruku i razumjeti je srcem”

A. Rooney

Starenje

Starenje je neminovan proces koji se odvija tijekom čitavog života a uključuje fizičke, mentalne i psihičke promjene kod pojedinca. Ove promjene su kod osoba treće životne dobi vrlo izražene kroz smanjenje njihovih tjelesnih i duševnih sposobnosti a što kao rezultat ima sve veću ovisnost ovih osoba o drugima kako bi zadovoljile  vlastite  potrebe.

Činjenica je da se životni vijek produljuje. S produljenjem životnog vijeka raste i udio starijeg stanovništva u društvu a time i zahtjev za podizanjem kvalitete života ove populacije. Znatan dio starijih osoba nije u stanju samostalno zadovoljiti svoje potrebe a istovremeno želi svoju starost provesti u poznatom okruženju vlastitih domova. S druge strane kapaciteti domova za starije i nemoćne osobe nisu dostatni. Ovo ukazuje na sve veću potrebu za pružanjem izvaninstitucionalnog oblika skrbi starijim osobama koji bi im uz adekvatnu skrb pružio i osjećaj sigurnosti i dostojanstva.

Iz ovog razloga Gradsko društvo Crvenog križa Sisak provodi Program pomoći u kući unutar kojeg o korisnicima brine šest gerontodomaćica.

Program pomoći u kući

Program pomoći u kući u financiran je od strane grada Siska koji je prepoznao važnost skrbi o populaciji treće životne dobi. Program je namijenjen osobama koje su narušenog zdravstvenog stanja i ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe a  pomoć im ne mogu pružiti ni članovi obitelji. Program se provodi na užem i širem području grada kao i naselja Željezara, Galdovo, Odra, Žabno, Greda, Budaševo, Topolovac  i njime je obuhvaćeno godišnje 100-tinjak korisnika. Program je prvenstveno namijenjen osobama otežanog materijalnog stanja, ali je uz sufinanciranje dostupan i osobama nešto boljeg materijalnog stanja. Dio korisnika prima usluge temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb po kojem im je utvrđeno pravo na pomoć u kući.

Usluge unutar Programa pomoći u kući pružaju se starim, nemoćnim i bolesnim osobama koji nemaju članova uže obitelji koji brinu o njima, ali su dostupne i osobama koje imaju djecu koja nisu u mogućnosti dovoljno brinuti o roditeljima iz razloga što ne žive u blizini, zaposleni su i sl., a sufinanciraju se prema kriterijima GDCK Sisak.

Program obuhvaća: – dovoz toplih obroka i usluge pomoći u kući.

Dovoz toplih obroka do domova korisnika

PRIJAVE ZA DOVOZ TOPLIH OBROKA primaju se u Crvenom križu osobno ili prijavom na naš broj telefona: 543 244.

Prioritet pri dobivanju toplih obroka imaju:

 • Bolesne i nemoćne osobe
 • Samačka staračka domaćinstva koja nemaju članova uže obitelji u blizini koji brinu o njima
 • Osobe s niskim primanjima
 • Osobe koje nemaju potpisan ugovor o doživotnom uzdržavanju 

 

Plaćanje toplih obroka:

I.

         • Osobe koje imaju primanja do 2.400 kn                      => besplatno
         • Osobe koje imaju primanja od 2.400 do 3.000 kn    => 25 kn / obrok
         • Osobe koje imaju primanja veća od 3.000 kn           => 28 kn /obrok

Dodatni član kućanstva s prihodom do 1.900 kn ima pravo na besplatan obrok, odnosno ukupna primanja kućanstva se zbrajaju.
Navedeni kriteriji vrijede za osobe koje nemaju dijete ili je dijete nezaposleno ili bolesno.

II.

       • Osobe koje imaju primanja do 3.000 kn             => 25 kn / obrok
       • Osobe koje imaju primanja veća od 3.000 kn   => 28 kn / obrok

Navedeni kriteriji vrijede za osobe koje imaju dijete koje ima vlastita primanja.
Ukoliko osoba ima potpisan ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju može dobiti ručak isključivo uz plaćanje po cijeni od 28 kn.

Usluge pomoći u kući

PRIJAVE ZA USLUGE POMOĆI U KUĆI primaju se osobno u Crvenom križu ili prijavom na naš broj telefona 543 244.

Usluge pomoći u kući obuhvaćaju:

       • Pomoć teže pokretnim osobama u pružanju osobne higijene (kupanje, presvlačenje pelena, rezanje noktiju, šišanje, brijanje, pomoć oko oblačenja)
       • Pospremanje prostora, briga oko održavanja higijene rublja, peglanje
       • Pranje rublja u prostoru Crvenog križa za osobe koje nemaju gdje drugdje riješiti pitanje higijene rublja (osobe nemaju perilicu rublja ili nemaju vodu u kućanstvu)
       • Nabava prehrambenih namirnica i drugih potrepština
       • Priprema obroka u kućanstvima korisnika
       • Podizanje lijekova iz ljekarne i uputnica od liječnika
       • Plaćanje režijskih računa
       • Pomoć pri rješavanju administrativnih pitanja
       • Mjerenje krvnog tlaka
       • Razgovor i druženje sa volonterima u kućanstvima i u gradu
       • Dostava paketa hrane, higijenskih potrepština i odjeće osobama koje žive u otežanim socioekonomskim prilikama
       • Suradnja s Centrom za socijalnu skrb, liječnicima, Zavodom za javno zdravstvo i drugim relevantnim institucijama
       • Druge svakodnevne potrebe

       

      Korisnicima Programa omogućene su vježbe s fizioterapeutom i medicinska masaža kroz Odjel za zaštitu zdravlja.

       

      Kriteriji sufinanciranja od strane korisnika:

      SAMAČKA DOMAĆINSTVA

             • Osobe koje imaju primanja do 2.500 kn                     => besplatno
             • Osobe koje imaju primanja od 2.500 do 3.200 kn    => participiraju sa 100 kn / mjesečno
             • Osobe koje imaju primanja od 3.200 do 4.200 kn    =>plaćaju 30 kn / dolazak
             • Osobe koje imaju primanja od 4.200 do 5.200 kn    => plaćaju 40 kn / dolazak
             • Osobe koje imaju primanja iznad 5.200 kn                => plaćaju 50 kn / dolazak

       

      DVOČLANA DOMAĆINSTVA

             • Osobe koje imaju primanja do 3.500 kn                     => besplatno
             • Osobe koje imaju primanja od 3.500 do 4.200 kn    => participiraju sa 100 kn / mjesečno
             • Osobe koje imaju primanja od 4.200 do 5.200 kn    => plaćaju 30 kn / dolazak
             • Osobe koje imaju primanja od 5.200 do 6.200 kn    => plaćaju 40 kn / dolazak
             • Osobe koje imaju primanja iznad 6. 200  kn              => plaćaju 50 kn / dolazak

       

             * (dolazak obuhvaća sat vremena boravka kod korisnika)

      Ako osoba ima dijete koje ima vlastita primanja ili potpisan ugovor o doživotnom uzdržavanju može primati usluge pomoći u kući isključivo uz plaćanje prema sljedećim kriterijima:

      SAMAČKA DOMAĆINSTVA

             • Osobe koje imaju primanja do 3.200 kn                     =>plaćaju 30 kn / dolazak
             • Osobe koje imaju primanja od 3.200 do 4.200 kn    => plaćaju 40 kn / dolazak
             • Osobe koje imaju primanja iznad 4.200 kn                => plaćaju 50 kn / dolazak

       

      DVOČLANA DOMAĆINSTVA

             • Osobe koje imaju ukupna primanja do 4.200 kn                     => plaćaju 30 kn / dolazak
             • Osobe koje imaju ukupna primanja od 4.200 do 5.200 kn     => plaćaju 40 kn / dolazak
             • Osobe koje imaju ukupna primanja iznad 5.200 kn                 => plaćaju 50 kn / dolazak

       

            * (dolazak obuhvaća sat vremena boravka kod korisnika)