U službi humanosti

Odjel i Savjetovalište za djecu i mlade i Odjel za azil i migracije

Odjel za djecu i mladez1
Odjel za djecu i mladež Gradskog društva Crvenog križa Sisak formiran  je u svibnju 2007. godine. U svom radu oslanja na program rada Hrvatskog Crvenog križa. Sukladno Statutu HCK, misiji i načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Mladež Hrvatskog Crvenog križa se organizira s ciljem odgoja mladih na polju solidarnosti, humanosti međusobnog pomaganja, poštivanja ljudskog bića, unapređenja zdravstvene kulture, promicanja nenasilja, ekološkog osvješćivanja i razvoja drugih pozitivnih osjećaja koji utječu na razvoj mlade osobe i zajednice u cjelini. Rad Odjela za djecu i mladež GDCK Sisak u potpunosti financira grad Sisak.

Odjel za djecu i mladež provodi sljedeće programe:

Humane vrednote

Program Humane vrednote namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola. Nastao je na poticaj komisije za rad s mladima i koordinacijskog odbora mladih HCK. U prosincu 2001. godine potpisan je Ugovor između Ministarstva prosvjete i HCK kojim se program Humane vrednote i Istraživanje humanitarnog prava provodi na nacionalnoj razini

Program se sastoji od tri dijela:

  • odgoja za humanost
  • zdravstvenog odgoja i
  • razvoja socijalne svijesti što obuhvaća interpersonalno, interkulturalno razumijevanje i komunikaciju, njegovanje tolerancije, suosjećanja, odgovornosti za sebe i zajednicu, prevenciju neželjenih oblika ponašanja kao i jačanje socijalnih vještina.
Natjecanje mladeži
Natjecanja mladeži Hrvatskog Crvenog križa odvijaju se svake godine na tri razine: školskoj, županijskoj i državnoj u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Natjecanje mladeži odnosi se na:

* provjeru znanja o Pokretu Crvenog križa, međunarodnog humanitarnog prava i ljudskim pravima

* provjeru znanja i vještina iz pružanja prve pomoći

Cilj natjecanja je motivirati mlade osobe za humanitarno djelovanje u zajednici i okupiti ih radi razmjene iskustava i ideja o radu mladih Hrvatskog Crvenog križa.