U službi humanosti

Preporuke za zaštitu od vrućina

Preporuke za zaštitu od vrućina

2. kolovoza 2017.
|

Uz dolazak sve većih vrućina i porast temperatura raste i opasnost od toplotnog udara. Donosimo neke mjere zaštite koje je važno znati kao i načine postupanja u slučaju toplotnog udara.

Preporuke za javnost
Preporuke za starije osobe