U službi humanosti

Predstava na temu prihvaćanja i tolerancije za učenike nižih razreda OŠ Braća Bobetko

Predstava na temu prihvaćanja i tolerancije za učenike nižih razreda OŠ Braća Bobetko

6. lipnja 2019.
|

Danas smo uz potporu IOM-a organizirali predstavu za učenike nižih razreda OŠ Braća Bobetko na temu prihvaćanja i tolerancije spram različitosti. Predstava se održala u sklopu programa Migracije i azil GDCK Sisak u suradnji s Medley teatrom i glumcima Enom-Sanan Hdagha i Marinom Bukvićem. Hvala ravnateljici OŠ Braća Bobetko Gđi. Karolini Čutuk, pedagoškoj službi, nastavnicima i učenicima na svim oblicima potpore integraciji osoba koje se nalaze u našem programu .