U službi humanosti

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradsko društvo Crvenog križa Sisak

Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u privitku teksta. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 

Službenik za informiranje

Ivana Mioč
Tel: 044 / 545 094
Fax: 044 / 543 211
e-mail: crvenikriz.sisak@gmail.com,
ivana.gdck.sisak@gmail.com

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak kriterija za naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

Dokumenti:

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa

Izvješće o radu GDCK Sisak 2014.

Izvješće o radu GDCK Sisak 2015.

Program rada GDCK Sisak 2016.

Izvješće o revizijskom uvidu za 2015. godinu

Pravilnik o financiranju

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o radu, sistematizaciji i organizaciji rada u GDCK Sisak

 

Financijska izvješća nalaze se na stranicama Ministarstva finanacija: http://www.mfin.hr/hr/

Izvješće o provedbi ZPPI 2016. 

Izvješće o provedbi ZPPI 2017.

Izvješće o provedbi ZPPI 2018.