U službi humanosti

Pravo na pristup informacijama / dokumenti

Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradsko društvo Crvenog križa Sisak

Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u privitku teksta. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 

Službenik za informiranje

Ivana Mioč
Tel: 044 / 543 244
e-mail: crvenikriz.sisak@gmail.com,
ivana.gdck.sisak@gmail.com

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Dokumenti:

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa

Pravilnik o financiranju

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o radu, sistematizaciji i organizaciji rada u GDCK Sisak

2021.

Program rada GDCK Sisak za 2021.

2020.

Program rada GDCK Sisak 2020.

Financijski plan 2020.

Izvješće o provedbi ZPPI 2020.

2019.

Program rada GDCK Sisak 2019.

Financijski plan 2019

Izvješće o prihodima i rashodima 2019.

Izvješće o radu 2019.

Izvješće o provedbi ZPPI 2019.

2018.

Program rada GDCK Sisak 2018.

Financijski plan 2018.

Izvješće o prihodima i rashodima 2018.

Izvješće o provedbi ZPPI 2018.

2017.

Program rada GDCK Sisak 2017.

Izvješće o prihodima i rashodima 2017.

Izvješće o provedbi ZPPI 2017.

2016.

Program rada GDCK Sisak 2016.  

Izvješće o radu 2016

Izvješće o provedbi ZPPI 2016. 

2015.

Izvješće o radu GDCK Sisak 2015.

Izvješće o revizijskom uvidu 2015.