U službi humanosti

Poplave na području Letovanića

Poplave na području Letovanića

20. listopada 2015.
|

Porastom vodostaja Kupe na prostoru MO Letovanić voda bazirana na bunarima nije za piće jer je kontaminirana. GDCK Sisak je u više navrata tijekom listopada mještanima dostavljao flaširanu pitku vodu.