U službi humanosti

Ponovna uspostava punog opsega usluga u okviru Projekta "Okreni pedalu, pokreni promjenu"

Ponovna uspostava punog opsega usluga u okviru Projekta “Okreni pedalu, pokreni promjenu”

14. svibnja 2020.
|

I usluge iz našeg Projekta “Okreni pedalu, pokreni promjenu” (Europski socijalni fond, “Program zapošljavanja žena – Zaželi”) vratili smo u punom opsegu, opet vodeći računa o našim korisnicima ali i gerontodomaćicama koje skrbe o starim i nemoćnim osobama.