U službi humanosti

Podnošenje Zahtjeva za potporu za novorođeno dijete

Podnošenje Zahtjeva za potporu za novorođeno dijete

25. ožujka 2020.
|

Obavještavamo roditelje koji podnose Zahtjev za potporu za novorođeno dijete da, obzirom na novonastalu situaciju, zahtjev i pripadajuću dokumentaciju možete dostaviti i putem e-maila: mirela.gdck.sisak@gmail.com.

Zahtjev za bebe 2020_OBRAZAC