U službi humanosti

Podjela paketa korisnicima Programa Pomoć u kući

Podjela paketa korisnicima Programa Pomoć u kući

8. svibnja 2020.
|

Odjel za treću životnu dob s našim gerontodomaćicama u okviru programa Pomoć u kući prigodno je razveselio korisnike našeg programa paketima.