U službi humanosti

Mini konferencija "Alzheimerova bolest i aktivno starenje"

Mini konferencija “Alzheimerova bolest i aktivno starenje”

12. listopada 2017.
|

U srijedu, 11. listopada održana je mini konferencija “Alzheimerova bolest i aktivno starenje” u organizaciji Agencije lokalne demokracije Sisak u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe Sisak.

Mini konferencija namijenjena je stručnjacima koji rade s osobama treće životne dobi i motivirani su za stjecanje novih znanja o aktivnom uključivanju starijih osoba u život lokalne zajednice kao prevenciji institucionalizacije i poboljšavanju kvalitete života starijih osoba. Cilj konferencije bio je predstaviti primjere dobre prakse i uspješne modele aktivnog starenja.

Zahvaljujemo organizatoru na pozivu za sudjelovanje na konferenciji na koji smo se rado odazvali i predstavili primjer dobre prakse u radu sa starijim osobama kroz Program pomoći u kući koji provodimo.