U službi humanosti

Hvala ljekarnama Pavlić

Hvala ljekarnama Pavlić

Hvala Ljekarnama Pavlić na donaciji lijekova koja je već u Drenovcima,
Hvala