U službi humanosti

Edukativno predavanje "Prevencija trgovanja ljudima" u Petrinji

Edukativno predavanje “Prevencija trgovanja ljudima” u Petrinji

14. listopada 2015.
|

Danas smo u Srednjoj školi Petrinja u suradnji s predstavnicima policije održali edukativno predavanje na tematiku prevencije trgovanja ljudima završnim razredima gimnazije i strukovnih smjerova. Mlade ljude smo pobliže upoznali s problematikom trgovanja ljudima i upoznali ih s mjerama koje mogu poduzeti kako bi se zaštitili, posebice obzirom na činjenicu da uskoro izlaze na tržište rada. Hvala na iskazanom interesu.