U službi humanosti

Edukacija na temu prevencije trgovanja ljudima u Industrijsko-obrtničkoj školi u Sisku

Edukacija na temu prevencije trgovanja ljudima u Industrijsko-obrtničkoj školi u Sisku

8. svibnja 2015.
|

Danas smo u suradnji s policijom održali edukaciju na temu prevencije trgovanja ljudima završnim razredima Industrijsko-obrtničke škole u Sisku. Hvala svima na iskazanom interesu.