U službi humanosti

Dokumenti

Osnova za rad:

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu donio je Hrvatski sabor 28. svibnja 2010. godine, a objavljen je u NN 71/2010.

Statut Hrvatskog Crvenog križa temeljni je akt za rad i djelovanje Hrvatskog Crvenog križa. Statut Hrvatskog Crvenog križa objavljen je u “Narodnim novinama” broj 130 od 02. studenog 2005. godine NN 130/05) – kao pročišćeni tekst.
Statutom se uređuje rad, djelovanje i ustroj Hrvatskog Crvenog križa i njegovih općinskih, gradskih i županijskih društava.
Statut donosi Skupština Hrvatskog Crvenog križa, a suglasnost na Statut daje Hrvatski sabor.

Statut GDCK Sisak je temeljni akt na kojem Gradsko društvo Crvenog križa Sisak temelji svoje djelovanje.

Statut Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca propisuje minimum uvjeta za izradu statuta nacionalnih društava, te je glavni dokument koji definira prava i obveze sastavnica Pokreta i država stranaka Ženevskih konvencija. Statut također uređuje način rada statutarnih tijela Pokreta, definira način na koji sastavnice međusobno surađuju, kako surađuju s državama strankama Ženevskih konvencija te koja su njihova prava i obveze. Smjernice Međunarodne federacije (policies) omogućuju svim članicama i tijelima Međunarodne federacije djelovanje u postizanju ciljeva misije i referentni su dokumenti za osiguravanje konzistentnog donošenja odluka. Glavna skupština Međunarodne federacije donosi smjernice, te je i 1997. usvojila dokument kojim se smjernice grupiraju u šest poglavlja: programi i usluge, odgovor u situacijama hitnosti, komunikacije i odnosi, institucionalni razvoj, ljudski potencijal i izvori financiranja. Sve smjernice nalaze se na Internet stranicama Međunarodne federacije www.ifrc.org.

Strategija 2020 nalazi se na službenim stranicama Hrvatskog Crvenog križa: http://www.hck.hr/hr/kategorija/izbornik-osnova-za-rad-strategija-2020-125

 

Dokumenti:

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa

Izvješće o radu GDCK Sisak 2014.

Izvješće o radu GDCK Sisak 2015.

Program rada GDCK Sisak 2016.

Izvješće o revizijskom uvidu za 2015. godinu

Pravilnik o financiranju

Financijska izvješća nalaze se na stranicama Ministarstva finanacija: http://www.mfin.hr/hr/

Financijski plan nalazi se u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije, broj 27 iz 2015. objavljen na službenim stranicama Grada Siska: http://sisak.hr/

Izvješće o provedbi ZPPI 2016.

Službenik za informiranje

Ivana Mioč
Tel: 044 / 545 094
Fax: 044 / 543 211
e-mail: crvenikriz.sisak@gmail.com,
ivana.gdck.sisak@gmail.com

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradsko društvo Crvenog križa Sisak

Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva u privitku teksta. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Kriteriji za naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije