U službi humanosti

Osnova za rad

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu donio je Hrvatski sabor 28. svibnja 2010. godine, a objavljen je u NN 71/2010.

Statut Hrvatskog Crvenog križa temeljni je akt za rad i djelovanje Hrvatskog Crvenog križa. Statut Hrvatskog Crvenog križa donijela je Skupština Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, a objavljen je u NN 56/2016. Statutom se uređuje rad, djelovanje i ustroj Hrvatskog Crvenog križa i njegovih općinskih, gradskih i županijskih društava.

Statut GDCK Sisak je temeljni akt na kojem Gradsko društvo Crvenog križa Sisak temelji svoje djelovanje, a donijela ga je Skupština Gradskog društva Crvenog križa Sisak 22. rujna 2015. godine.

Statut Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca propisuje minimum uvjeta za izradu statuta nacionalnih društava, te je glavni dokument koji definira prava i obveze sastavnica Pokreta i država stranaka Ženevskih konvencija. Statut također uređuje način rada statutarnih tijela Pokreta, definira način na koji sastavnice međusobno surađuju, kako surađuju s državama strankama Ženevskih konvencija te koja su njihova prava i obveze. Smjernice Međunarodne federacije (policies) omogućuju svim članicama i tijelima Međunarodne federacije djelovanje u postizanju ciljeva misije i referentni su dokumenti za osiguravanje konzistentnog donošenja odluka. Glavna skupština Međunarodne federacije donosi smjernice, te je i 1997. usvojila dokument kojim se smjernice grupiraju u šest poglavlja: programi i usluge, odgovor u situacijama hitnosti, komunikacije i odnosi, institucionalni razvoj, ljudski potencijal i izvori financiranja. Sve smjernice nalaze se na Internet stranicama Međunarodne federacije www.ifrc.org.

Strategija 2020 koja je usvojena na Glavnoj skupštini Međunarodne federacije 2009. godine, potiče sva nacionalna društva da do 2020. godine učine više, rade bolje te ostvare promjene. Strategija 2020 ima tri strateška cilja i tri preduvjeta djelovanja za postizanje tih strateških ciljeva.

Ciljevi Strategije 2020:

1. Spasiti živote, zaštititi osnovne uvjete za život i pridonijeti oporavku nakon katastrofa i kriznih situacija

2. Omogućiti zdraviji i sigurniji život

3. Promicati socijalno uključivanje i kulturu mira i nenasilja

Preduvjeti djelovanja za postizanje ciljeva Strategije 2020:

1. Izgraditi snažna nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

2. Primjenom humanitarne diplomacije nastojati spriječiti i smanjivati vulnerabilnost u globaliziranom svijetu

3. Zajedno kroz Međunarodnu federaciju učinkovitije djelovati