U službi humanosti

Akcija prikupljanja namirnica "Vaš dar za pravu stvar"

Akcija prikupljanja namirnica “Vaš dar za pravu stvar”

16. prosinca 2019.
|

U trgovakom centru Kaufland održana je sabirna akcija “Vaš dar za pravu stvar” kojom se prikupljaju namirnice za socijalno ugrožene sugrađane.