U službi humanosti

Međunarodna federacija

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca sastavnica je Pokreta i međunarodni je savez nacionalnih društava priznatih od Međunarodnog odbora Crvenog križa. Utemeljena je 1919. godine pod imenom “Liga društava Crvenog križa” i to je ime nosila do 1991. godine. Sjedište Međunarodne federacije je u Ženevi. Temeljem svog Ustava Međunarodna federacija ima tri tijela: Glavnu skupštinu, Izvršni odbor, Financijsko povjerenstvo i tri pojedinačne funkcije – predsjednika, potpredsjednike i glavnog tajnika. Misija Međunarodne federacije je poboljšati život ugroženih mobilizacijom snage humanosti a njezin rad je usmjeren na četiri temeljna područja djelovanja:

  • promocija temeljnih načela Pokreta i humanitarnih vrijednosti
  • odgovor na katastrofe
  • priprema za djelovanje u katastrofama te
  • pomoć u zaštiti zdravlja i socijalnoj skrbi